Τη μυθοποίηση την ακολουθεί η απογοήτευση.
Αννα Βισση
Αυτό είναι
αλήθεια...